Betingelser

Tilmeldingsbetingelser

BRUGERVILKÅR for tilmelding til arrangementer arrangeret af Sakskøbing Handelsstand forening.

 1. Generelt
  1. Arrangøren af dette arrangement er Sakskøbing Handelsstandsforening, CVR-nummer 63705810 (herefter kaldet “Arrangøren”).
  2. Aftale om tilmelding indgås mellem dig og Arrangøren.
  3. sakskobing-handel.dk tilbyder denne tilmeldingsløsningen til brug for dette arrangement.
  4. Nærværende betingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) finder anvendelse ved din tilmelding. Disse betingelser gælder alene tilmelding til dette arrangement og du kan ikke regne med at disse Betingelser er gældende for andre arrangementer, heller ikke selvom de udbydes af samme Arrangør.
  5. Betingelserne indeholder vigtig information om Arrangørens behandling af dine personlige oplysninger og vi anbefaler derfor at du læser betingelserne grundigt igennem.
  6. Betingelserne skal ved din tilmelding være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.
 2. Tilmelding
  1. Tilmelding til dette arrangement kan ske på sakskobing-handel.dk
 3. Bekræftelse og adgang til arrangementet
  1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du bekræftelse via e-mail på, at du er tilmeldt arrangementet.
  2. Arrangøren er berettiget til at nægte dig adgang til arrangementet, såfremt kvittering for tilmelding ikke medbringes eller fremvises.
 4. Ændringer fra Arrangørens side
  1. Efter gennemført tilmelding, kan der desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren, at aflyse arrangementet. Dette kan være de i arrangementet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.
  2. Arrangøren vil så vidt muligt informere om ændringer via e-mail og i så god tid som muligt. Arrangøren forbeholder sig dog i øvrigt retten til:
   • At ændre arrangementets begyndelsestidspunkt med op til 2 timer i forhold til det annoncerede tidspunkt.
   • At ændre arrangementets dato, såfremt dette ellers måtte aflyses pga. sygdom eller lignende uforudseelige hindringer, jf. punkt 4.1.
   • At ændre arrangementets afholdelsessted, eksempelvis pga. for få tilmeldinger, dog alene således det nye afholdelsessted ligger indenfor 30 km. fra det oprindeligt annoncerede sted.
   • At foretage ændringer i arrangementets indhold, dog alene således det samme formål kan opnås.
   • At afholde arrangementet med andre personer end først annonceret, såfremt den/de annoncerede personer er forhindret i at møde op.
  3. Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab lidt pga. foretagne ændringer, idet Arrangøren på forhånd har taget forbehold for de foretagne ændringer.
 5. Ændringer fra deltagerens side
  1. Efter gennemført tilmelding, er annullering af tilmeldingen kun mulig ved skriftlig henvendelse til arrangøren.
   Arrangørens ansvar
  1. Arrangøren er ansvarlig overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
  2. Arrangørens ansvar overfor dig begrænses dog til tilmeldingens pris.
 6. Ændringer i betingelserne
  1. Efter gennemført tilmelding kan Betingelserne ikke ændres medmindre ændringen er til din fordel.
  2. Nærværende Betingelser gælder alene for dette arrangement, og du opfordres altid til at læse disse i sin fulde længde.
  3. Du kan ikke gå ud fra at samme Betingelser er gældende for alle arrangementer du kan tilmelde dig via sakskobing-handel.dk.

Kontaktinformationer til Sakskøbing Handelsstand

Sakskøbing Handelsstandsforening

Jan H. Petersen
Apotekervænget 13,
4990 Sakskøbing
Telefon: 54 70 41 12
E-mail: saha@sakskobing-handel.dk